svart
Verk i urval  

 
State of Mind
 

2021. Filmad konsert i Sofia kyrka, ur Spiritual Matter, Wu:xing Water och State of Mind.
Sidén Hedman duo.

 

Sound Spirits  

2020. Musik-dans-video-installation.
Idé, komposition, piano, elektronisk bandstämma och video med 3d-animeringar av Eva Sidén.
Dans och koreografi av Per Sacklén.

 

Spirit of Gunna  

Voice, percussion and electronics. Scene from chamber opera. Duo Ego. First time performance Grünewaldsalen Stockholm, Oct 2018. 6.30'

svart Lyssna

 

Landscape Spirit  

Jan 2019. Music and video-installation. Eam 7.1 and three video projections with 3d object. 18.30'

svart Lyssna

 

Spirals  

Graphic scored performance with three players and site specific sound objects. First time performance Bångska våningen Jan 2019.

 

Soundwall I  

from Strawberry fields (17'). Ljudinstallation i sex högtalare och med tre videoprojiceringar i Hörsalen, Livrustkammaren okt. 2017. Även flera konserter med nykomponerade verk och performance i installationen.

svart Lyssna

 

To wait  

Performanceverk för blockflöjter, flygel och papper.
Uruppf. IAC, Malmö 2017.

 

Paysage Liquide  

Ljud- och videoverk. Gallerie Ethiopiques S.t Louis Senegal. febr 2017. Spektrum Berlin juni 2017.

 

GLASS-work  

Ljudinstallation Glass-factory. Boda mars 2017.

svart Lyssna

 

Water  

ur Wu-xing De fem elementen (12'). Water är det senaste verket ur serien Wu-xing av Sidén Hedman duo. Verket är tredelat och den här presenterade delen är EAM. De två andra delarna är för flygel, ljudobjekt och EAM. Material till stycket är ljudinspelningar av vatten från bäckar, forsar, vattenfall, ånga, geisrar och hav på Island, Färöarna och Grönland, samt inspelade ljud från flygel. Till verket tillkommer också en videoscenografi. Total verkslängd 30 min. Water är komponerat under ett Artist in residency vid GRM/ Radio France i Paris 2015-2016.

svart Lyssna

 

Dreams and streams  

Stråk, fagott, slagverk, piano och EAM (10'). Uruppförande av kulturskolans lärare och elever i De-Geer-hallen Norrköping maj 2015. Beställning Norrköpings kommun, Kulturskolan, Festivalen Norrköpingsljud.

svart Lyssna

"Ett gammalt foto från Norrköping. Det är diffust, svårt att se, men något som känns igen i bilden, en bit av strömmen, kanske är det taget från femöresbron med åbackarna i bakgrunden. Bilden har bleknat bort och det är något utspillt över den, men det skymtar en person där i diset också... någon som står farligt nära kanten till vattnet som tycks virvla förbi i drömlika slöjor...".

"Sidéns beställningsverk "Dreams and streams" var en experimentell lek"
Norrköpings tidningar maj 2015

"Konsertens mest experimentella stycke gav stämningen av en intensivt regnig dag. Pianisterna slog an både tangenter och pianosträngar, violinisterna gned i höga lägen. Fagotterna blåste vindpustar utan toner..."
Recension Kultursidan.nu maj 2015
 

 
To Flee  

Två violiner och EAM (6'). Uruppförande Duo Gelland. Livrustkammaren och Finska kyrkan Stockholm december 2015 inom projektet Min granne tonsättaren med stöd av Samtida musik, Statens Musikverk och Stockholms stad.

svart Lyssna 1

svart Lyssna 2

"Det var hösten 2015 när flyktingströmmarna gick över Medelhavet i små överfyllda båtar på öppet hav."
 

 
 
Carrier (Bärare)  

Flygel, EAM fyrkanal, dans och konstobjekt (37'). Koreograf Ingrid Olterman, dansare Per Sacklén, konstobjekt Rebecka Bebben Andersson, pianist och kompositör Eva Sidén. Uruppförande Fylkingen och Medelhavsmuseet Stockholm februari 2015. Beställning Statens Kulturråd och föreningen Dan Tai.

svart Lyssna

"Vibrerande musikstycke för ögat"
Dagens Nyheter Johanna Paulsson februari 2015
(hela recensionen)

 

 
 
Metal  

ur Wu-xing De fem elementen Sidén Hedman duo (30') Preparerad flygel, elektroniskt bearbetade plåtar och inspelad elektronik. Uruppförande Klangdome, ZKM i Karlsruhe. EBU-SRP2 direktsänd konsert. Beställning och residens ZKM och EMS. Tack till Konstnärsnämnden.

svart Lyssna

Metal är ett av verken ur De fem elementen, "wu xing"; en serie av fem längre konsertstycken för preparerat piano, ljudobjekt och elektronik, som också kommer att vara fem ljudinstallationer på samma tema av Sidén Hedman duo. Wu xing, är i den gamla kinesiska filosofin de väsentliga delar som vår verklighet är uppbyggd av; trä, eld, jord, metall och vatten. Varje del i serien, innehåller ett av elementen i både val av instrument, samt i uttryck och komposition.
- Vi började med ett verk utifrån ljud av metall när vi var inbjudna att komponera ett stycke för ZKMs unika Klangdom, en konserthall med 44 högtalare i en sfär som omger publiken. Styrkan, komplexiteten och dynamiken i ljudet av metall, både i instrument och elektronik, fungerar mycket bra med den stora omslutande ljudupplevelse som kunde skapas där. Av de fem elementen, förknippar vi ljudet av metall som det råaste, mest bullrande, hårdaste men ändå spröda, rena och klara. Verket rör sig mellan olika energinivåer, ibland energiskt rörigt och påträngande, ibland lugnande rent och vackert.

 

 
 
The Gravel Harp (Grusharpan)  

Preparerat piano och EAM fyrkanal (12,40').
Uruppförande Eva Sidén Liljevalchs konsthall oktober 2012. Bearbetning till ny konsertversion 2015. Beställning Liljevalckhs konsthall, Stockholms stad, Stockholms stadsteater.

svart Lyssna

Grusharpan beställdes av Liljevalchs konsthall och Stockholms stad till Strindbergåret 2012. Inspirationen var Strindbergs saga om det sjunkna pianot som ligger på havets botten och ger konstiga ljud ifrån sig. Fiskar simmar genom strängarna och det knakar, gnisslar och sjunger i resonansbotten. Verket framfördes ursprungligen i en installation med två itusågade pianon och med Strindbergs fina havsmålningar inramade på väggarna, medan rummet inklätts med detaljer ur målningarna som tapet och matta. Sedan har stycket gjorts om till en konsertversion för en flygel, ljudobjekt och elektronik. Beställning Liljevalchs konsthall, Stockholms stad, Stockholms stadsteater.

Årets utställning 2012, Forum för utställare: August. En djefla utställning, Liljevalchs konsthall i Stockholm.
Juryns motivering: "i en kreativ korsbefruktning av scenografi, konst, dramatik och musik bjuds besökaren bokstavligen in i verket."

"I Stora grusharpans rum befinner man sig i havet. Akvarier med fiskar - på idéstadiet levande sådana - är omslutna av en jättevåg. Inspirationskälla är Strindbergs poetiska saga om hur ett piano hamnar i sjön och avger musik ur djupet. Eva Sidén, som tonsatt alla rum, har specialkomponerat ett elektroniskt stycke tillägnat denna grusharpa."
Svenska Dagbladet Anna Ångström

"Iscensättningen låter oss möta en rad olika konstnärliga uttryck. Stora grusharpans rum bjuder på elektronmusik, kontemplativ undervattensmusik."
Svenska Dagbladet Lars Ring oktober 2012

Recension Kulturkoll
 

 
 
Kali - time and change  

Ensemble och EAM (35'). Slagverk, piano, flöjt, klarinett, trombon och EAM samt indisk dans. Koreograf Usha Balasandarum, kompositör och pianist Eva Sidén, ensemble ur Stockholms läns blåsarsymfoniker. Uruppförande Musikaliska, Nybrokajen 11 februari 2014. Beställning Stockholms läns blåsarsymfoniker, Länsmusiken, Statens Kulturråd och Statens Musikverk.

svart Lyssna
 

 
Double Bind Player

Preparerad flygel, mekanik, ljudobjekt, scenografi, skulpturala objekt, EAM surround. Konsert och ljudinstallation. Birgitta Muhr, skulptör, Eva Sidén tonsättare och pianist, Jens Hedman tonsättare. Moderna Museet. Moment-utställning 2012.

svart Lyssna

"Konsertinstallationen Double Bind Player är en ljudinstallation där mekanik, elektronik och levande spel samverkar. Verket består av två flyglar, en vanlig konsertflygel och en ombyggd med en midistyrd mekanik och en resonanshögtalare inuti flygeln, som samspelar med elektronmusiken i ett surroundsystem. I Playing Double Bind tillkommer en pianostämma live som interagerar och spelar tillsammans med och mot mekaniken och bandstämman."

Moderna museet, Moment - Double Bind Player
 

 
Konserter i Double Bind Player

 - Lost in a Legend

Flygel och EAM, ljudobjekt, papper. Musik och video av Sidén Hedman duo (20').

svart Lyssna

"Verket komponerades inför ett uruppförande under en turné till Färöarna, Island och Grönland 2011. Stycket bygger på en pianostämma där spel på strängar, tangenter och resonanser samt ljud från papper och ljud-objekt samspelar med bandstämman som bygger på elektroniskt bearbetade ljud från flygeln. Alla ljud i stycket har sitt upphov i flygel-instrumentet. Det handlar om minnen och om drömmar, om att hamna i ett enigmatiskt fantasilandskap som är både vackert och skrämmande.

"Jag hör älvor dansa och svirrande som från trollsländevingar. När en kant dyker upp... hör jag klirrandet från isbitar."
Michael Strandhed Kultursidan.nu 2015.
(hela recensionen)

 - Sound Cave

Sidén Hedman duo. EAM fyrkanal och video (20').

Sound Cave komponerades ursprungligen till ett uruppförande i Klaemintsgjogv-grottan på Hestur-ön, Färöarna. I kompositionen har vi bland annat använt inspelade ljud av vatten och ljud från flygelns rika klangvärld. Klaemingsgjogv-grottan har en mycket speciell akustik, med långa efterklanger, ett naturligt reverb som vi använt i verket. Vi har också inspirerats av den speciella naturen som finns i Västnorden. Ljud av vatten interagerar och samspelar med den komponerade musiken.
 

 
CD (0) Eva Sidén

Verk för piano, slagverk och EAM (Gamla Stans Musik&Prod.2012). Piano Eva Sidén, slagverk Helena Gabrielsson.

svart Lyssna
 

 
RE:Origo

slagverksolo Helena Gabrielsson

Verket komponerat 2007 till Helena Gabrielsson och uruppfördes på Moderna museet 2008.

svart Lyssna
 

 
 
Tystnaden

pianosolo Eva Sidén

svart Lyssna

"Fokuserat och koncentrerat... rakt igenom... där Eva Sidén fint drar i trådarna till fransk pianotradition och namn som Messiaen och Ravel."
Sara Norling Dagens Nyheter. 2007.
 

 
VERKLISTA fortsättning

  
 
 
 
”Spirals”
Spirals graphic score
 
”Soundwall”
Från Soundwall I, Livrustkammaren
 
 
 
”Louis
De-Geerhallen, konserthuset i Norrköping.
 
”kulturskolan”
Pianister i Kulturskolans ensemble.
 
”Eva
Eva Sidén och Duo Gelland
 
 
”Sidén,
Sidén, Andersson, Sacklén, Olterman
 
Metal. Videoklipp från konsert i Voertmanhall, Denton USA.
 
”Eva
Grusharpan. Foto: Carl Thorborg
 
”Grusharpans
Stora Grusharpans rum. Foto: Carl Thorborg
 
 
 
”Lost
Lost in a legend. Foto Michael Strandhed. Eva Sidén och Jens Hedman. Foto Per-Anders Allsten.
 
 
”Eva
CD (0) Foto: Stefan Frank Jensen.
 
Konsert Moderna Museet Eva Sidén och Helena Gabrielsson.
 
Tystnaden. Från konsert på Moderna Museet.
 
 

 

pixel

 

 
Kontakt: Eva Sidén, Storkyrkobrinken 1, 111 28 Stockholm, tel 08-10 68 10, 0739 96 74 49, eva@evasiden.se