svart
Eva Sidén     Biografi

Eva Sidén är verksam som konsertpianist, tonsättare och pedagog inom konstmusik. Hon framträder med konserter och verk som bland annat uppmärksammats för:

"... något mycket ovanligt, en djup innerlig berättelse... lagom lång, mycket förtätad och intim, uttryckt genom smidiga melodier och förförande nya klanger"
(ur recension av konsert EBB för piano och glasslagverk av Ladis Müller i SMP)

Ett kännetecknen för Eva Sidéns konstnärliga verksamhet är mångsidighet; som pianist konserterar hon med egna verk och med en omfattande repertoar av nutida verk och 1900-talsmusik, men ocksä de traditionella tonsättarna. Som tonsättare komponerar hon framförallt kammarmusik och elektroakustisk musik och hon har kontinuerliga samarbetsprojekt med andra konstutövare och konstformer som bildkonst, arkitektur och poesi/litteratur. Hon samarbetar också med forskare i projekt där musik möter forskning. Dessa olika verksamheter har resulterat i ett flertal konserter, kompositioner, video/CD-produktioner och föreställningar/installationer.

De sammanhang där Eva Sidén framträder är allt från konserthus, kyrkor och festivaler till museer, gallerier och mer ovanliga rum speciellt utvalda för ett konsertprojekt. Hon samarbetar också med andra tonsättare och uruppför nya verk samt konserterar med flera ensembler och sångare.

Eva Sidén började tidigt spela piano och tog som barn lektioner för pianisten Stina Sundell och senare Ellfride Kolbe Dobrowlny, båda i Stockholm, samtidigt som hon gick i kommunal musikskola och i Norrköpings musikklasser. Därefter gick hon musik- och bildestetiskt gymnasium. Vid denna tid började hon att framträda med egna kompositioner och som pianist i olika musik- och teatersammanhang. Efter gymnasiet studerade hon en tid måleri och grafik på Grundskolan för konstnärlig utbildning i Stockholm. Därefter utlandstudier i piano och kammarmusik på musikkonservatoriet i Prag för pianisten Pavel Stephan, sedan vid Janácek-akademien i Brno och fransk musik i Paris för Marie Bera Tagrinne. Detta kompletterades senare med en pianopedagog-utbildning vid SMI i Stockholm (examen 1993) samt en examen i musikvetenskap, konstvetenskap och filosofisk estetik/konstteori vid Stockholms universitet (1997). Under 2000-talet har Eva Sidén fortbildat sig i nutida musik och komposition vid IRCAM, Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique i Paris.

Priser, stipendier och bidrag >>

 

 
Noter
 

 

pixel

 

 
Kontakt: Eva Sidén, Storkyrkobrinken 1, 111 28 Stockholm, tel 08-10 68 10, 0739 96 74 49, eva@evasiden.se